31 October 2009

KEPIMPINAN MENURUT ISTILAH AL- QURAN

Dalam Al- Quran, terdapat beberapa istilah yang boleh dierti atau ditafsirkan sebagai pemimpin atau yang secara langsung menyebut mengenai hal ehwal dalam aspek kepimpinan. Sebagai contoh :

i. Imam / Imamah

“Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang- orang) yang berdoa dengan berkata:“Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang- orang yang (mahu) bertaqwa.” (Al-Furqan : 74)Imam atau imamah merupakan satu jawatan yang berperanan sebagai penunjuk jalan kepada sesuatu arah atau tempat atau memimpin dengan contoh teladan. Ianya bermakna, seseorang imam itu sendiri semestinya melaksanakan sesuatu itu lebih awal daripada orang yang hendak dipimpin. Sebagai contoh, dalam konteks melaksanakan ibadah solat atau sembahyang. Segala perlakuan mahupun perbuatan imam mestilah dituruti oleh para makmum.


Imam : mestilah atau wajib melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam syariat atau peraturan.

Makmum : mestilah atau wajib mengikut imam selagimana imam itu melaksanakan tuntutan syariat mengikut peraturan yang telah ditetapkan.


ii. Amir / Imarah

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Al-Nisa’ : 59)

Amir merupakan satu jawatan atau kedudukan dalam kepimpinan yang bermaksud sebagai pemberi arahan, tugas, pemerintah atau mengamanahkan seseorang dengan tugas atau tanggungjawab. Dalam konteks sejarah pemerintahan Islam, Amir al-Mukminin merupakan pemerintah masyarakat atau Ketua Negara Islam. Saidina Abu Bakar al-Siddiq, Saidina Umar al-Khattab merupakan antara contoh Amir al-Mukminin yang begitu bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada mereka.


iii. Khalifah.

‘Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah : 30)

Khalifah merupakan suatu jawatan bagi menggantikan seseorang atau mengambil tempat mengikut atau meneruskan apa yang telah ada. Dalam konteks sejarah kepimpinan Islam, khalifah merupakan pengganti Rasulullah SAW dalam menerus, mengurus dan mentadbir negara Islam. Ini termasuklah dalam menguruskan hal ehwal masyarakat, ekonomi, politik dan sebagainya.

Khalifah ialah sebagai pentadbir, penguasa, pengatur, dan pemakmur yang bertanggungjawab mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan kepada wahyu dan syariat Allah. Ini adalah bagi memastikan kehidupan manusia itu teratur dan mempunyai tujuan- tujuan hidup yang murni bagi mencapai keredhaan Allah SWT. Manusia sebagai khalifah (vicegerent) yang merupakan wakil Allah SWT di bumi, adalah berkewajipan mendirikan institusi kepimpinan yang diredhai Allah SWT.

Rujukan:
Al-Qur’an al-Karim
Mohd Amin Salih (1991). Kepimpinan Menurut Pandangan Islam (Kecemerlangan Pentadbiran, Dasar dan Amalan Dalam Islam). Kuala Lumpur : INTAN

20 October 2009

Sekitar Majlis Eidul Fitri Anak2 Perak Di Perantauan

TARIKH : 30 SYAWWAL 1430H / 19 OKTOBER 2009M
TEMPAT : MASJID SULTAN ABDUL AZIZ SHAH @ MASJID SUBANG AIRPORT
MASA : 8.30-11.00 MALAM
TETAMU : YAB HJ NIZAR JAMALUDDIN
UST MISBAHUL MUNIR
UST IDRIS AHMAD
DR RAJA ISKANDARSekitar Ijtima' Aidilfitri Mahasiswa Perak

16 October 2009

SPR Perak pamer daftar pemilih baruPejabat Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Perak akan mempamerkan nama-nama mereka yang telah mendaftar sebagai pemilih baru dan pertukaran alamat tempat mengundi bermula dari 1 Julai 2009 hingga 30 September 2009.

Timbalan Pengarah Pilihan Raya Negeri Perak,Che Wan Muhammed Salleh Wan Adnan dalam satu kenyataan hari ini berkata, mereka yang telah mendaftar pada tarikh tersebut diminta untuk menyemak nama di tempat-tempat berikut iaitu pejabat SPR Perak, pejabat Pos, pejabat penghulu dan pejabat-pejabat daerah.

Tempoh pameran selama seminggu bermula 20 hingga 26 Oktober, katanya.

Katanya sebarang pertanyaan boleh menghubungi pejabat-pejabat pilihan raya negeri Perak di nombor telefon 05-24 94 113, 05-24 94 120 dan 05-24 94 121. BERNAMA