05 September 2010Jubair bin Nufair r.a berkata : “Apabila para sahabat Rasulullah s.a.w bertemu sesama mereka pada Hari Raya, mereka saling mengucapkan :
تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنكُم
Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian semua
(Ibn Hajar, Fath al-Bari, jil. 2, hlm. 517 & Sheikh Nasiruddin, Tamam al-Minnah, hlm. 354)

No comments: